Skuldvry

Om Skuldvry te kan wees is seker almal van ons se droom

Skuldvry help sedert 1999 Suid Afrikaners met onder andere die volgende

Skuldberading en Skuldhersiening

Insolvensie, Sekwestrasie en Vrywillige boedeloorgawes

Likwidasies

Rehabilitasie aansoeke

Voorkoming van bank terugnames van huise en voertuie

Stop van Balju veilings en beslagleggings

Skuldvry oplossings

Indien jou maandelikse inkomste nie meer genoeg is om jou lewenskostes asook uitgawes te dek nie, is Skuldberading en Skuldhersiening dalk die antwoord. Skuldberading verlaag jou skuldpaaiemente met tot 60% en beskerm al jou bates. Alle regsaksie word ook voorkom

As jou totale waarde van jou skuldlas meer is as jou totale waarde van jou bates is jy (of jou besigheid) insolvent. Skryf tot 80% van jou skuld af met insolvensie, sekwestrasie, likwidasie en boedeloorgawes

Wanneer jy reeds gesekwestreer is kan jy moontlik aansoek doen vir rehabilitasie

Staar jy Balju veilings en beslagleggings in die gesig. Kontak ons vir gratis advies rakende voorkoming van beslagleggings en die stop van veilings op jou eiendom en voertuig

Kontak ons

SkuldberadingInsolvensieVoorkom Bank terugnamesAnder

“Baie dankie vir julle vinnjige reaksie en hulp”

Gert Jansen, Pretoria

“Opsies en diens is wat ons na gesoek het. Met julle hulp is ons voertuie nie deur die bank teruggevat nie”

Sandra van Rooyen, Boemfontein

“Ek het lank aan n huis terugbetaal wat reeds teruggeneem was, dankie dat julle my skuld kon afskryf”

Mike Muller, Tzaneen

“Ons kon nie vir meer updates en support gevra het nie, dankie dat julle ons gehelp het”

Nicolene Bezuidenhoudt, Clarens

“Nogmaals dankie vir al julle ondersteuning en advies. Ons sal eendag van julle dienste gebruik maak sou ons dinge nie uitwerk nie”

Leonie du Plessis, Hoedspruit

Skuldberading

Skuldberading is in 2005 deur die Naionale Krediet-Wet in werking gestel om Suid Afrikaners die geleentheid te gee om minder as die normale paaiemente aan skuld te betaal

Jy behou al jou bates en die proses voorsien dat alle regsaksie gestaak en/of voorkom word.

Lees gerus meer oor skuldberading asook die proses van skuldberading hier

Skuldberading is n proses wat deur die NCR beheer word kragtens die Nasional Kredietwet

Skuldberading is n proses waardeur ‘n klient gaan indien hy nie meer sy maandelikse verpligtinge teenoor krediteure kan nakom nie. Met ander woorde as jy te min geld het om jou maandelikse skuld te betaal kan skuldberading vir jou n oplossing wees vir jou skuld.

Die skuldberader sal met elke krediteur ‘n nuwe terugbetalings ooreenkoms onderhandel wat die klient kan bekostig om te betaal elke maand. Terugbetalings word verlaag sonder dat jou uitstaande balans meer word. Om dit maklik te verduidelik: Jou tydperk wat jy oorspronklik gehad het om jou skuld terug te betaal word verleng en sodoende word jou paaiement verlaag

As jy aanbly onder skuldberading tot al jou skuld betaal is sal jy geen skuld he nie en dus n nuwe beter lewe kan begin sonder om die foute te maak wat jou in die skuld lokval vasgevang het nie.

Jy kan enige tyd onttrek uit die proses van skuldberading en hoef nie te bly tot alles klaar betaal is nie

Verligting van skuld is onmiddelik en jy sal dadelik die beskerming van die wet geniet onder skuldberading

Kontak ons gerus vir gratis skuldberadings aansoekke landswyd

Insolvensie

Die insolvensie Wet no 24 van 1936 bepaal dat wanneer jou bates minder is as jou laste jy insolvent is

Jy kan tot 80% van jou skuld afskryf met sekwestrasie en Vrywillige boedeloorgawe

Wanneer jou maatskappy nie skuld kan betaal nie, doen die maatskappy aansoek vir likwidasie en dieselfde voordele geld

Rehabilitasie aansoeke verwyder jou insolvente status en maak ook jou kredietrekord skoon

Lees gerus meer oor die verkillende prosesse om op die skakels bo te kliek

Stop Balju veilings

Gaan jou huis op n veiling verkoop word?

Is jou huis reeds op n veiling verkoop?

Ons kan jou help om die veiling te stop en ook om jou skade te beperk

Gaan lees meer oor Balju veilings en hoe ons kan help by hierdie skakels

Skuldberading

Skuldberading sal jou bates beskerm teen beslaglegging. Ons is NCR geregistreerde skuldberaders en sal jou help om jou skuld-las elke maand te verlig

Skuldberading

Insolvensie

Sekwestrasie, Vrywillige boedeloorgawe en Likwidasie sal tot 80% van jou skuld afskryf. Rehabiliteer dan om skoon te begin – Skuldvry

insolvensie

Beslaglegging

Staar jy balju veilings en beslaglegging in die gesig? Ons sal jou opsies gee en gratis advies gee om bank terugnames en veilings te stop en of te voorkom

voorkom bank terugnames