Balju Veilings

Hoe werk Balju Veilings? Balju veilings kan allenlik gebeur as die bank voldoen het aan die volgende statutêre vereistes

Artikel 129 kennisgewing gestuur

Dagvaarding beteken het

Verstek vonnis verkry het nadat die dagvaarding verstryk het

Belsagleggings kennisgewing beteken het nadat die vonnis op u beteken is

Eksekusie kennisgewing laat uitreik het EN die veiling adverteer het in die staatskoerant en n rondgaande koerant

Hoe kan ek Balju Veilings stop

Daar is ongelukkig net een manier wat die veiling gestop kan word en dit is geld. As jou rekening op datum is en nie agterstallig is nie, dan sal die veiling gestop word. Die vonnis verval egter nie en kan enige tyd weer ingestel word om n nuwe veiling te reel

Kontak ons

SkuldberadingInsolvensieVoorkom Bank terugnamesAnder

“Baie dankie vir julle vinnjige reaksie en hulp”

Gert Jansen, Pretoria

“Opsies en diens is wat ons na gesoek het. Met julle hulp is ons voertuie nie deur die bank teruggevat nie”

Sandra van Rooyen, Boemfontein

“Ek het lank aan n huis terugbetaal wat reeds teruggeneem was, dankie dat julle my skuld kon afskryf”

Mike Muller, Tzaneen

“Ons kon nie vir meer updates en support gevra het nie, dankie dat julle ons gehelp het”

Nicolene Bezuidenhoudt, Clarens

“Nogmaals dankie vir al julle ondersteuning en advies. Ons sal eendag van julle dienste gebruik maak sou ons dinge nie uitwerk nie”

Leonie du Plessis, Hoedspruit

Inligting wat ons benodig

Uitstaande verband

Straatadress van eiendom wat op veiling gaan

Munisipale rekening

Id dokumente van eienaar/s

Alle regsdokumente wat die bank laat aflewer het (indien enige)

Datum van die veiling (indien enige)

Skuldberading

Skuldberading sal jou bates beskerm teen beslaglegging. Ons is NCR geregistreerde skuldberaders en sal jou help om jou skuld-las elke maand te verlig

Skuldberading

Insolvensie

Sekwestrasie, Vrywillige boedeloorgawe en Likwidasie sal tot 80% van jou skuld afskryf. Rehabiliteer dan om skoon te begin – Skuldvry

insolvensie

Beslaglegging

Staar jy balju veilings en beslaglegging in die gesig? Ons sal jou opsies gee en gratis advies gee om bank terugnames en veilings te stop en of te voorkom

voorkom bank terugnames