Skuldberadings Proses

Seker die heel belangrikste oorweging in die Skuldberading Proses en skuldhersiening is dat jy, die verbruiker, ‘n besluit maak dat jou inkomste nie genoeg is om al jou uitgawes en skuld te dek nie, en dat jy beslis iets daaraan moet doen voordat die krediteure regsaksie instel en jy dalk jou bates verloor.

Jy sal ‘n aansoekvorm moet invul en saam met die stawende dokumentasie na ons toe epos sodat ons kan bepaal hoe die aansoek jou finansiele posisie sal verander.

Sou jy tevrede wees met die Skuldberading Proses verlaagde paaiemente en herstruktureringsplan kan ons formeel die aansoek loots.

In teenstelling met sekwestrasie waardeur jy moet aansoek doen om ‘n hoë hof vir ‘n rehabilitasie bevel, kan jy so gou as die skuldberading sproses beëindig word gerehabiliteer word – met geen negatiewe notering op jou kredietrekord nie.. Voordat jy die Skuldberading Proses roete gaan, moet jy presies verstaan wat jy in vir, insluitend jou verantwoordelikhede en die wat aan jou deur die NKW regte.

Kontak ons

SkuldberadingInsolvensieVoorkom Bank terugnamesAnder

Stap 1

Gereguleerde Vorm 16 word geteken en jy word gelys as onder skuldberading. Alle krediteure weet van dag een af van jou aansoek en die uitslag is onmiddelik.

Stap 2

Vyf dae na die 16 word n gereguleerde 17.1 aan alle skuldeisers gestuur om state van hulle aan te vra. Hulle het 10 dae om te reageer.Ons stuur aan alle krediteure herinnerins kennisgewings 5 dae nadat die Vorm 17.1 gestuur is om seker te maak lamal stuur hulle state.

Stap 3

As state ontvang word sal dit met u bespreek word en die syfers ooreenkomstig aangepas word op u profiel.

Stap 4

Formele nuwe herstrukturerings aanbiedinge word nou aan alle krediteure gestuur en hulle kry kans vir oorweging daarvan. Dit word gedoen deur gereguleerde vorm 17.2 en voorlopige aanbiedinge te stuur.

Stap 5

Sou die aanbod aanvaar word stem daardie krediteur in tot n vrywillige vonnis.

Stap 6

Jou eerste betaling behoort teen hierdie tyd al verlang word. Die eerste paaiement betaal ons fooi en as daar n surplus is word dit pro rata tussen al die skuldeiesers verdeel.

Stap 7

Jou tweede betaling is die van die prokureur wat die aansoek n bevel van die Hof maak.

Stap 8

Jou derde betaling is die eerste betaling wat die skuldeisers vol betaal. Die betalings hou dan so aan totdat die betrokke skuld afbetaal is of totdat jou finansiele posisie verbeter het.

Skuldberading

Skuldberading sal jou bates beskerm teen beslaglegging. Ons is NCR geregistreerde skuldberaders en sal jou help om jou skuld-las elke maand te verlig

Skuldberading

Insolvensie

Sekwestrasie, Vrywillige boedeloorgawe en Likwidasie sal tot 80% van jou skuld afskryf. Rehabiliteer dan om skoon te begin – Skuldvry

insolvensie

Beslaglegging

Staar jy balju veilings en beslaglegging in die gesig? Ons sal jou opsies gee en gratis advies gee om bank terugnames en veilings te stop en of te voorkom

voorkom bank terugnames