Skuldberading

Skuldberading is n proses wat deur die NCR beheer word kragtens die Nasional Kredietwet

Skuldberading is n proses waardeur ‘n klient gaan indien hy nie meer sy maandelikse verpligtinge teenoor krediteure kan nakom nie. Met ander woorde as jy te min geld het om jou maandelikse skuld te betaal kan skuldberading vir jou n oplossing wees vir jou skuld.

Die skuldberader sal met elke krediteur ‘n nuwe terugbetalings ooreenkoms onderhandel wat die klient kan bekostig om te betaal elke maand. Terugbetalings word verlaag sonder dat jou uitstaande balans meer word. Om dit maklik te verduidelik: Jou tydperk wat jy oorspronklik gehad het om jou skuld terug te betaal word verleng en sodoende word jou paaiement verlaag

Hoe lank is ek onder Skuldberading

As jy aanbly onder skuldberading tot al jou skuld betaal is sal jy geen skuld he nie en dus n nuwe beter lewe kan begin sonder om die foute te maak wat jou in die skuld lokval vasgevang het nie.

Jy kan enige tyd onttrek uit die proses van skuldberading en hoef nie te bly tot alles klaar betaal is nie

Verligting van skuld is onmiddelik en jy sal dadelik die beskerming van die wet geniet onder skuldberading

Kontak ons gerus vir gratis skuldberadings aansoekke landswyd

Kontak ons

SkuldberadingInsolvensieVoorkom Bank terugnamesAnder

“Baie dankie vir julle vinnjige reaksie en hulp”

Gert Jansen, Pretoria

“Opsies en diens is wat ons na gesoek het. Met julle hulp is ons voertuie nie deur die bank teruggevat nie”

Sandra van Rooyen, Boemfontein

“Ek het lank aan n huis terugbetaal wat reeds teruggeneem was, dankie dat julle my skuld kon afskryf”

Mike Muller, Tzaneen

“Ons kon nie vir meer updates en support gevra het nie, dankie dat julle ons gehelp het”

Nicolene Bezuidenhoudt, Clarens

“Nogmaals dankie vir al julle ondersteuning en advies. Ons sal eendag van julle dienste gebruik maak sou ons dinge nie uitwerk nie”

Leonie du Plessis, Hoedspruit

Wat is Skuldberading?

Die Skuldberading Proses is deur die Nasionale Kredietwet (NKW) in 2007 in werkin gestel. Sedertdien het sowat 402 000 verbruikers aansoek gedoen vir skuldberading , Meer as R10 miljard is aan kredietverskaffers deur verbruikers wat onder skuldberading betaal, en elke maand word daar sowat R255 miljoen ingesamel van verbruikers onder skuldberading en oorbetaal word aan hul skuldeisers. Daar word beraam dat 110 000 verbruikers tans onder die Skuldberading Proses is.

Statutêre skuldberading is ontwerp om verbruikers wat te veel skuld het te voorsien met ‘n alternatief vir die tradisionele middels vir oplossings met jou skuld : administrasie en sekwestrasie.

In teenstelling met sekwestrasie waardeur jy moet aansoek doen om ‘n hoë hof vir ‘n rehabilitasie bevel, kan jy so gou as die skuldberading sproses beëindig word gerehabiliteer word – met geen negatiewe notering op jou kredietrekord nie.. Voordat jy die Skuldberading Proses roete gaan, moet jy presies verstaan wat jy in vir, insluitend jou verantwoordelikhede en die wat aan jou deur die NKW regte.

1. Jy mag dalk nie kwalifiseer vir skuldberading nie.

Enigiemand kan aansoek doen vir die Skuldberading Proses, maar nie almal sal kwalifiseer nie. Om te kwalifiseer vir skuldberading , moet jy meer skuld he as wat jy kan betaal soos gedefinieer deur die NCR – dit wil sê, as jy jou maandelikse lewenskostes en uitgawes betaal het en jy het nie genoeg om jou skuld te betaal nie. Dit word bepaal deur ‘n geregistreerde skuldberader en basies beteken dat jy nie jou minimum maandelikse paaiemente kan betaal. As ‘n skuld berader bepaal dat jy nie “oorskuld” is nie, kan jy nie in onder skuldberading geplaas word nie.

2. Skuldberading is nie verniet nie

Die slegte nuus vir die verbruiker is dat die Skuldberading Proses nie verniet is nie. Die goeie nuus is dat die fooie gereguleer word in terme van riglyne deur die NCR daargestel. Dit beteken dat, volgens die voorwaardes van hul registrasie, skuld beraders instem om nie meer as die fooie in die riglyne uiteengesit te hef nie,en vooraf op skrif bekend te maak aan die verbruiker. Die fooie is soos volg:

‘n Aansoekfooi

‘n Fooi van R50 is betaalbaar deur iemand wat ‘n skuld berader aansoek doen om ‘n skuld review – dit is ‘n beoordeling van jou finansies te bepaal of jy is oorverskuldig en in aanmerking kom vir die Skuldberading Proses

‘n Verwerpingsfooi

As ‘n skuld berader bepaal dat jy nie oorverskuldig (met ander woorde, nie in aanmerking kom vir skuldberading ), is jy aanspreeklik gehou word vir ‘n verwerping fooi van R300 (BTW uitgesluit). Die aansoek en verwerping fooie is die enigste gelde wat u direk moet betaal om ‘n skuld berader. Al die ander fooie word gewerk in jou herstruktureer terugbetaling, wat is ‘n enkele bedrag wat maandeliks betaal word om ‘n betaling verspreiding agentskap (PDA). ‘N PDA is ‘n entiteit geakkrediteer deur die NCR om terugbetalings te samel van oorverskuldig verbruikers en hulle aan kredietverskaffers (sien punt 5 hieronder) te versprei.

Fooi

Die skuld berader se – ook bekend as ‘n herstrukturering fooi – is ‘n maksimum van R6 000 (BTW uitgesluit), of die eerste paaiement van herstruktureer terugbetaling, wat ook al die minste is. Dit beteken dat as jou paaiement minder as R6 000 is, jou skuld berader kan jy nie meer as die paaiement betaal.

Om dit maklik te maak – jou fooi is gelukstaande aan jou herstrukturerings bedrag maar kan nie meer as R6000 wees nie.

Nasorgfooie

Dit is vyf persent van jou maandelikse paaiement op ‘n maksimum van R400 per maand (BTW uitgesluit) vir 24 maande. Daarna is dit verminder tot drie persent van die maandelikse paaiement op ‘n maksimum van R400 per maand, totdat jy al jou skuld het afbetaal het.

3. Jy mag in wees vir ‘n paar regskoste

Skuldberading Proses is daar twee tipes regskostes wat moontlik uit jou aansoek kan voortspruit
Formele Hofaansoek: Hierdie aansoek word gebruik om jou bevel finaal te maak indien sommige van jou krediteure nie toestemmingsbevele vir jou skuldberader gegee het nie.

As jy egter vanaf al jou skuldeisers toestemming tot vonnis erkennings gekry het is daar n formele indiening van dokumentasie vir uitreiking van n bevel by die National Consumer Tribunal.

Alle regskostes sal vooraf met u bespreek en bepaal word en sal soos die fooi deel form van jou maandelikse betalings.

4. Sommige van jou skuld kan uitgesluit word

Die Nasionale Kredietwet maak voorsiening vir die sogenaamde artikel 129 kennisgewing. In kort is dit die formaat van hoe krediteure n verbruiker moet in kennis stel van moontlikke oorhandiging asook regsaksie. Dit word streng gereguleer veral in die spesifieke bewoording daarvan asook doe ontvangs daarvan.

Die bewoording moet insluit dat die verbruiker binne 10 van van ontvangs moet aansoek doen vir skuldberading indien die verbruiker nie die skuld ten volle kan afbetaal nie.

Die ontvangs van die artikel 129 kennisgewing moet in persoon deur die verbruiker wees indioen dit nie deur geregistreerde pos ontvang is deur die verbruiker nie.

Sou hieride 10 dae reeds verstryk het mag krediteure eier om jou aansoek vir skuldberading te aanvaar. Ons ondervinding is egter dat dit maklikker is vir ons om onversekerde skuld ( na vertryk van die 10 dae) in te sluit by n aansoek as versekerder skuld.

Versekerde skuld is waar daar n bate gefinansier is soos bv n voertuig of n huis.

5. Jy is nie heeltemal veilig teen krediteure nie

Indien n verbruiker nie die nodige samewerking gee en of stiptelik betaal soos wat die skuldberader dit uiteengesit het in die aansoek nie, kan krediteure jou aansoek termineer. Hierdie terminasie is onmiddelik en sal die krediteure toelaat om die geld direk dan by die verbruiker te vorder. As jou aansoek om skuldberading getermioneer word het jy geen verweer of beskerming in terme van die wet nie.

6. Jy beskerm teen verdere skuld

Net soos jy nie kan aansoek doen vir verdere krediet nie beskerm die wet jou ook dat skuldeisers jou nie verder in die skuld dompel nie. Kostes, rentekoerse en maandelikse fooie word heronderhandel om seker te maak jy betaal slegs wat jy kan.

7. Jy sal nie toegang tot meer krediet

Die oomblik as jy aansoek doen vir skuldberading mag jy geen krediet ontvang nie.
As jy n oortrokke fasaliteit het of n kredietkaart sal daardie rekening gestop word en jy sal geen toegang tot vrdere skuld he nie.

8. Nie alle skuldberaders is gelyk nie

Sedert die bekendstelling van skuldberading in 2007 is en was daar heelwat skuldberaders wat nie volgens die bepalings en voorwaardes van die NCR opgetree het nie.

Hulp met Skuld is trots daarop om van 2007 af as een van die vooraanstaande skuldberadings firmas in Suid Afrika te wees.

Ons streef daarna om elke aansoek om skuldberading met die nodige persoonlikke aandag te hanteer en seker te maak jou aansoek verloop seepglad.

Skuldberading

Skuldberading sal jou bates beskerm teen beslaglegging. Ons is NCR geregistreerde skuldberaders en sal jou help om jou skuld-las elke maand te verlig

Skuldberading

Insolvensie

Sekwestrasie, Vrywillige boedeloorgawe en Likwidasie sal tot 80% van jou skuld afskryf. Rehabiliteer dan om skoon te begin – Skuldvry

insolvensie

Beslaglegging

Staar jy balju veilings en beslaglegging in die gesig? Ons sal jou opsies gee en gratis advies gee om bank terugnames en veilings te stop en of te voorkom

voorkom bank terugnames