Wat is Skuldberading

Wat is Skuldberading? Skuldberading is n proses wat deur die NCR beheer word kragtens die Nasional Kredietwet

Skuldberading is n proses waardeur ‘n klient gaan indien hy nie meer sy maandelikse verpligtinge teenoor krediteure kan nakom nie. Met ander woorde as jy te min geld het om jou maandelikse skuld te betaal kan skuldberading vir jou n oplossing wees vir jou skuld.

Die skuldberader sal met elke krediteur ‘n nuwe terugbetalings ooreenkoms onderhandel wat die klient kan bekostig om te betaal elke maand. Terugbetalings word verlaag sonder dat jou uitstaande balans meer word. Om dit maklik te verduidelik: Jou tydperk wat jy oorspronklik gehad het om jou skuld terug te betaal word verleng en sodoende word jou paaiement verlaag

As jy aanbly onder skuldberading tot al jou skuld betaal is sal jy geen skuld he nie en dus n nuwe beter lewe kan begin sonder om die foute te maak wat jou in die skuld lokval vasgevang het nie.

Jy kan enige tyd onttrek uit die proses van skuldberading en hoef nie te bly tot alles klaar betaal is nie

Verligting van skuld is onmiddelik en jy sal dadelik die beskerming van die wet geniet onder skuldberading

Kontak ons gerus vir gratis skuldberadings aansoekke landswyd

Statutêre skuldberading is ontwerp om verbruikers wat te veel skuld het te voorsien met ‘n alternatief vir die tradisionele middels vir oplossings met jou skuld : administrasie en sekwestrasie.

In teenstelling met  insolvensie en sekwestrasie waardeur jy moet aansoek doen om ‘n hoë hof vir ‘n rehabilitasie bevel, kan jy so gou as die skuldberading sproses beëindig word gerehabiliteer word – met geen negatiewe notering op jou kredietrekord nie.. Voordat jy die skuldberading roete gaan, moet jy presies verstaan wat jy in vir, insluitend jou verantwoordelikhede en die wat aan jou deur die NKW regte.

Kontak ons

SkuldberadingInsolvensieVoorkom Bank terugnamesAnder

Hoe werk skuldberading

Seker die heel belangrikstre oorweging in die proses van skuldberading en skuldhersiening is dat jy, die verbruiker, n besluit maak dat jou inkomste nie genoeg is om al jou uitgawes en skuld te dek nie, en dat jy defnetief iets daaraan moet doen voordat die krediteure regsaksie instel en jy dalk jou bates verloor.

Jy sal n aansoekvorm moet invul en saam met die stawende dokumentasie na ons toe epos sodat ons kan bepaal hoe die aansoek jou finansiele posisie sal verander.
Sou jy tevrede wees met die verlaagde paaiemente en herstrukturerings plan kan ons formeel die aansoek loots
Hieronder n kort oorsig van die proses

1. Gereguleerde Vorm 16 word geteken en jy word gelys as onder skuldberading. Alle krediteure weet van dag een af van jou aansoek en die uitslag is onmiddelik
2. Vyf dae na die 16 word n gereguleerde 17.1 aan alle skuldeisers gestuur om state van hulle aan te vra. Hulle het 10 dae om te reageer.Ons stuur aan alle krediteure herinnerins kennisgewings 5 dae nadat die Vorm 17.1 gestuur is om seker te maak lamal stuur hulle state.
3. As state ontvang word sal dit met u bespreek word en die syfers ooreenkomstig aangepas word op u profiel
4. Formele nuwe herstrukturerings aanbiedinge word nou aan alle krediteure gestuur en hulle kry kans vir oorweging daarvan. Dit word gedoen deur gereguleerde vorm 17.2 en voorlopige aanbiedinge te stuur
5. Sou die aanbod aanvaar word stem daardie krediteur in tot n vrywillige vonnis
6. Jou eerste betaling behoort teen hierdie tyd al verlang word. Die eerste paaiement betaal ons fooi en as daar n surplus is word dit pro rata tussen al die skuldeiesers verdeel.
7. Jou tweede betaling is die van die prokureur wat die aansoek n bevel van die Hof maak.
8. Jou derde betaling is die eerste betaling wat die skuldeisers vol betaal. Die betalings hou dan so aan totdat die betrokke skuld afbetaal is of totdat jou finansiele posisie verbeter het

Hulp met Skuld sal alle uitgaande pos in inkomende pos aan jou stuur sodat jy van dag een af alles weet wat krediteure se en wat ons uitstuur

Hoeveel kos Skuldberading en Skuldhersiening

Daar is geen ekstra kostes verbonde aan jou aansoek nie. Die proses is so opgestel dat die kostes verhaal word uit die aansoek. Jou eerste maand se skuldberadings paaiement betaal vir jou aansoek

Hoe lank is ek onder Skuldberading

Skuldberading het nie n vasgestelde tydperk nie. Jy kan idiaal onder skuldberading bly tot al jou skuld afbetaal is. Ons raai egter kliente aan om sodra hulle kleiner skuld afbetaal is, te kyk na n begroting wat sal toelaat om normaal weer aan skuld af te betaal.

Skuldberading en die swartlys

Die dag van jou aansoek word daar op alle krediet buros n inskrywing gemaak dat jy onder skuldberading is. Dit voorkom dat jy verder skuld aangaan en dien ook as kennisgewing aan jou krediteure van jou aansoek

Skuldberading – goed of sleg?

As jy nie genoeg geld het om elke maan al jou skuld te betaal nie, of jy betaal skuld ten koste van jou kwaliteit van lewe is skuldberading n baie goeie idee.

As jy dink dat skuldberading n vinnige oplossing is vir skuldprobleme wat jy doelbewus laat staan het, is skuldberading nie n goeie idee nie

Jou aansoek se sukses word bepaal deur jou daadwillige besluit om jou skuld probleem op te los

Skuldberading

Skuldberading sal jou bates beskerm teen beslaglegging. Ons is NCR geregistreerde skuldberaders en sal jou help om jou skuld-las elke maand te verlig

Skuldberading

Insolvensie

Sekwestrasie, Vrywillige boedeloorgawe en Likwidasie sal tot 80% van jou skuld afskryf. Rehabiliteer dan om skoon te begin – Skuldvry

insolvensie

Beslaglegging

Staar jy balju veilings en beslaglegging in die gesig? Ons sal jou opsies gee en gratis advies gee om bank terugnames en veilings te stop en of te voorkom

voorkom bank terugnames